KLIENTŮM NABÍZÍME:

Daňový servis

- Jednorázové daňové poradenství

- Konzultace a odborná stanoviska dle specifických pořadavků a potřeb

Účetní servis

- Jednorázové účetní poradenství

- Externí vedení podvojného účetnictví včetně zpracování veškerých daňových přiznání

- Externí vedení daňové evidence včetně všech daňových přiznání a přehledů na sociální a zdravotní pojištění

Mzdy a personalistika 

- Kompletní zpracování mzdové agendy

- Mzdové a personální poradenství

- Tematická školení dle potřeb klienta

- Konzultace a dohled nad zpracováním mezd

- Mzdový audit

Daňový audit

- Analýza daňových rizik

- Prověření daňových postupů

Komplexní daňové a účetní služby pro vaše podnikání... 

  • na základě plné moci převzetí veškeré komunikace se správcem daně (podávání daňových přiznání, odklad přiznání k daním z příjmu, korespondence, zastupování při kontrolách ...)
  • poskytování pravidelných výstupů a sestav z účetnictví dle požadavků klienta
  • rychlost a vstřícnost při emailových a telefonních kontaktech, včetně přímé konzultace s daňovým poradcem
  • zpracovávání účetnictví přes vzdálený přístup pro ty, kteří používají Premier system, případně je možné využít Premier outsourcing
  • plánování zaměřené na optimalizaci daňových povinností a na omezení souvisejících rizik
  • daňové poradenství při provádění přeměn obchodních společností
  • zpracování Due Diligence - prověřování společností určených ke koupi nebo k fúzi
  • pravidelné poskytování informací o změnách v oblasti daní, účetnictví a navazujících právních předpisů včetně upozornění na termíny spojené s plněním daňových povinností přes Informační servis rozesílaný mailem.